Info Covid-19

Beste patiënten

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen (16/03/2020) omtrent het Coronavirus zijn we genoodzaakt, in het belang van onze patiënten en onszelf, om volgende maatregelen te treffen:

Enkel medisch dringende afspraken kunnen nog doorgaan. Tot en met 3 april worden alle afspraken geannuleerd. Mogelijk bent u hiervoor reeds gecontacteerd of zal u hiervoor in de loop van de komende dagen gecontacteerd worden.

Indien u denkt dat u toestand een dringende interventie vereist, of u wenst dat wij u hiervoor contacteren om te overleggen, neem dan contact met ons op. Doe dit bij voorkeur via . Graag duidelijk aangeven wat de reden is van uw verzoek (tot telefonisch overleg) en bij welke therapeut u in behandeling bent.

Patiënten die niet in behandeling zijn en een behandeling wensen op te starten vragen we eveneens om bovenstaande procedure te volgen.

Wij danken u voor uw begrip en wensen u en uw familie heel veel gezondheid toe.


PVMT- team
016/ 822588