Info Covid-19

Beste patiënten

Door de Covid 19 epidemie zijn we genoodzaakt een aantal veranderingen door te voeren in de praktijkwerking @PVMT en dit om verdere verspreiding van het virus te vermijden.

Om afspraken veilig te laten doorgaan hebben we een aantal aanpassingen in de werking @PVMT gedaan:

 • Er is voor gezorgd dat er geen twee patiënten tegelijk in de wachtzaal zitten.
 • Hierdoor zal meer tijd tussen twee afspraken voorzien worden.
 • De therapeuten zullen steeds een mondmasker dragen en na elke contact zeer grondig hun handen wassen.
 • Ook zullen de oppervlakten tussen 2 patiënten worden ontsmet.

Om afspraken veilig te laten doorgaan vragen we van onze patiënt ook enkele inspanningen:

 • We verkiezen dat u net voor het aanvangsuur en alleen komt, tenzij dit absoluut niet mogelijk is. Eén begeleider kan dan uitzonderlijk toegestaan worden.
 • Kom niet naar de afspraak indien u koorts heeft of in de afgelopen twee weken gehad heeft. Kom ook niet als u andere symptomen zoals hoesten, diarree of een ziek gevoel hebt.
 • Probeer in de praktijk ook steeds (minstens 1.5 m) afstand te houden waar dat kan.
 • Er wordt verwacht dat u ook een mondmasker draagt. U draagt best uw eigen mondmasker. Als u nog geen eigen mondmasker hebt zullen we er een ter beschikking stellen.
 • Wij vragen u steeds voor de aanvang van de consultatie de handen grondig te wassen.

Opvolgconsultaties (voor patiënten die in behandeling waren en de behandeling stop werd gezet o.w.v. COVID-19):

 • Uiteraard is het onmogelijk om na 7 weken gedwongen inactiviteit iedereen op korte termijn gelijktijdig terug in te plannen. Er zal in overleg rekening gehouden worden met de dringendheid.
 • Onze voorkeur: Indien u een opvolgconsult wil maakt u dit via ons info e-mail kenbaar – - geef duidelijk je NAAM / TELNR / bij wie je in behandeling bent / en kort de omschrijving van je vraag.
 • Deze opvolgconsultaties zullen de komende weken telefonisch gepland worden. U zal hiervoor door ons sekretariaat of uw behandelende therapeut zelf opgebeld worden.
 • Indien U zelf wil aangeven dat u denkt in aanmerking te komen om op korte termijn ingepland te worden (o.w.v. de dringendheid) mag u hiervoor ook zelf opbellen en bij afwezigheid duidelijk je naam, telnr. en verzoek inspreken.

Sommige opvolgconsultaties kunnen ook telefonisch gebeuren. Hiervoor wordt een telefonisch consult aangerekend dat volledig, via derde betalers regeling, door het ziekenfonds betaald wordt (25 €). Telefonische opvolging kan enkel bij gekende patiënten en bij wie wij zelf inschatten dat het medisch probleem een telefonische opvolging mogelijk maakt.

U bent een nieuwe patiënt @PVMT

Voor nieuwe aanmeldingen (patiënten die nooit eerder in PVMT in behandeling zijn geweest) zal op basis van de door u gegeven informatie inschat worden bij welke therapeut en op welke termijn een consultatie kan georganiseerd worden. U (of de doorverwijzende arts) kan hiervoor best de nodige beschikbare informatie (doorverwijzing; verslagen, medische beeldvorming codes) via email (liefst als pdfs) versturen naar

Aangezien we verplicht zijn om keuzes te maken kunnen we dan beter inschatten wat dringend dient behandeld te worden en voorrang moet krijgen op andere afspraken en bij wie van ons team we een afspraak kunnen inplannen. We hopen jullie allen in deze moeilijke tijd toch de zorg te kunnen bieden die we vroeger konden verschaffen. De veranderingen die nu doorgevoerd worden, zullen verder aangepast worden volgens de aanbevelingen die we van hogerhand krijgen.

Dank voor jullie begrip

Wim Dankaerts in naam van heel het PVMT Team