Handtherapie

Handtherapie heeft als doel een patiënt(e) na een letsel, brandwonde, chirurgie of bij een ziekteproces ter hoogte van de hand weer maximaal gebruik te laten maken van zijn of haar hand. Een handtherapeut is een kinesitherapeut of ergotherapeut met een aanvullende opleiding in de handtherapie. De handtherapeut werkt samen met de patiënt(e) en in overleg met de doorverwijzende arts aan een verbetering in mobiliteit, kracht en functionaliteit. Dit kan mede aan de hand van mobilisaties, littekenbehandeling, verminderen van oedeem en specifieke oefentherapie. Zo leren ze patiënten opnieuw optimaal hun hand te gebruiken.

Handen zijn een buitengewoon en uniek onderdeel van ons lichaam. De hand is ons belangrijkste werktuig en volgens sommigen zelfs ook ons belangrijkste zintuig. Dit ingenieuze en minutieuze samenspel van weefsels en structuren stelt ons in staat voorwerpen vast te nemen en te manipuleren en dit met de grootste precisie en behendigheid. Helaas loopt het soms mis wat meteen een enorme impact op het functioneren kan betekenen. Gelukkig kan een handtherapeut bij verschillende aandoeningen de nodige begeleiding voorzien. Het kan hierbij gaan over breuken, verwondingen aan vingers, letsels aan spieren of pezen, zenuwaandoeningen, polsinstabiliteit, reumatische aandoeningen, overbelastingsletsels of degeneratieve veranderingen zoals artrose of de ziekte van Dupuytren.